אמנת האקדמיה

אנו , חברי הסגל האקדמי והמנהלי, שותפים בפיתוח וחידוש האמנה, ומתחייבים לעקרונותיה, המושתתים על התרבות האסלאמית-הערבית רבת השנים כשותפה פעילה בתרבות העולמית ובמורשת האנושית ההומניסטית. אנו גאים בהישגי המכללה המשקפים תפיסת עולם ותרבות ארגונית, שעיקרה כבוד האדם ורווחתו, חופש בחירה וביטוי, יצירת ידע והפצתו, איכות ומצוינות. אלקאסמי מובילה תהליכי צמיחה בחברה הערבית בישראל, מהווה מוסד אקדמי איכותי ברמה הארצית, ושואפת להיות מוסד אקדמי בעל תרומה ייחודית במרחב הבין-לאומי.
על כן אנו מתחייבים לפעול לקידום ומימוש המטרות הבאות:
  • פיתוח והפצה של הגישה האקדמית הייחודית של המכללה בלימודי האסלאם, המבוססת על לימוד מעמיק, ביקורתי והשוואתי של הוגי דעות מוסלמים והוגי דעות בתרבויות שונות, ומעודדת שיח הומניסטי בין דתות ותרבויות.
  • פיתוח הון אנושי שבראש סדר עדיפויותיו זכויות אדם והעצמת נשים.
  • פיתוח והתנהלות על פי סטנדרטים של איכות ומצוינות ארגונית ואישית.
  • חתירה מתמדת להשגת, יצירת והפצת ידע, על ידי קידום מחקר מקורי, ופיתוח גישות חדשניות בתחומי חינוך, חברה וארגון.
  • פיתוח סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המעודדת התפתחות אישית ומקצועית באווירה פתוחה והומניסטית.
  • התמודדות אמיצה עם סוגיות שנויות במחלוקת ומתן ביטוי לשונות תרבותית ולמגוון דעות ותפיסות עולם.
  • יצירת שותפויות עם מוסדות אקדמיים וגופים שונים במרחבים המקומי, הארצי, הערבי, האסלאמי והבינלאומי.
  • טיפוח שיח אזרחי בקרב הקהילות השונות בחברה הישראלית, כבסיס לחיים משותפים המושתתים על שוויון, כבוד והערכה לזהות האחר ותרבותו.

    מתחייבים בזה לאמץ את אמנת האקדמיה

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי