העצמת נשים

מדיניות מוסדית
מתוך הבנה והכרה בקיום חסמים להתקדמותן של נשים באקדמיה בכלל ובחברה הערבית בפרט, בשנת הלימודים תשע"ה מינה נשיא מכללת אלקאסמי ועדה שתבחן את מצבן של נשים בסגל האקדמי במכללה, בראשותה של יועצת הנשיא לקידום נשים באקדמיה.
המלצות הועדה הובאו בפני המועצה האקדמית במכללה שהחליטה לאמץ אותם ולהפוך אותם לנהלים. חשוב לציין שההמלצות כוונו להתמודדות עם החסמים איתם נתקלות הנשים באקדמיה מבלי לוותר על הישגים גבוהים ומצוינות מדעית.

להלן ההמלצות של הועדה:
 1. גיוס מספר גדול יותר של נשים לסגל האקדמי
  - על המכללה בכלל והפקולטה למדעים בפרט לעשות מאמצים להעדפה מתקנת בעת איתור מועמדות מתאימות לאיוש משרות.
  - כל דיקן ימציא דו"ח שנתי שיוגש לדיקן האקדמי על מצב קידומן של נשים בפקולטות השונות.
 2. שימור וקידום נשים במכללה
  - בחינה מחדש של אחוזי המשרות של המרצות הקבועות בסגל, שבמקרים מסוימים מהווים מחסום להגשת מועמדות לוועדת הדירוג האקדמי, על ידי איתור המרצות הראויות מבחינת יכולת הוראתית ומחקרית בפקולטות השונות והעלאת אחוז המשרה בהתאם או לחילופין להוריד את אחוז המשרה המחייב להגשת מועמדות מתוך מניע של העדפה מתקנת.
  - שיבוץ של שעות הוראה בבוקר למרצות שהן אימהות לילדים צעירים במטרה לאפשר להן להעלות את אחוז המשרה שלהן.
  - הקצאת שעות מחקר עבור מרצות חוקרות, במטרה לעודד אותן ולעזור להן להתקדם בדירוג האקדמי.
  - ליווי צמוד של חוקרות מתחילות על ידי חוקרים בכירים במכללה.
  - הקצאת עוזרי מחקר לחוקרות מתחילות.
  - העברת סדנאות לסגל המרצות (וגם המרצים) בנושא הקניית מיומנויות לבניית פורטפוליו והתכוננות נכונה להגשת מועמדות לקידום בדירוג האקדמי.
 3. ייצוג נשים בוועדות המכללה
  אימוץ העיקרון של ייצוג הולם של נשים בקרב חברי הוועדות וממלאי התפקידים, עם דגש על ועדת המינויים שלא קיים בה ייצוג נשי.
 4. תשתיות פיזיות
  חשוב לציין כי רוב האוכלוסייה שהמכללה משרתת היא נשים, אולם המבנה הפיזי שלה איננו ידידותי לאוכלוסייה זו ולוקה בחוסר רגישות לצרכיה, ובין היתר לנשים שבסגל. לכן, על המכללה ליצור תשתיות פיזיות שיקלו על האיזון בין הדרישות האקדמיות לבין חיי משפחה וגידול ילדים בתקופה זו. קיים צורך בהקמת משפחתון, מקומות המיועדים להנקה והחתלה.
  נוסף לכך, קיימים עוד צרכים כמו: מקום לתפילה הקרוב לחדרי הלימוד, התאמת ממדי הציוד שבאודיטוריום למידותיהן של נשים, לדוגמא הסטנד על הבמה.
מגמות שינוי במכללת אלקאסמי הנוגעות לייצוג מגדרי
בנוסף לאימוץ הנהלים שהוצגו לעיל, ובעקבות הדיונים של המועצה האקדמית במכללה בנושא שוויון מגדרי, בשנת הלימודים תשע"ו מונתה לראשות הפקולטה לחינוך מרצה (דר' מראם מסארוה), ובעקבות אימוץ עיקרון הייצוג ההולם של נשים בקרב חברי הוועדות וממלאי התפקידים קיים כיום ייצוג נשי בכל ועדות המכללה ובראשן הועדה למנויים שחברה בה כיום דר' פאידה אבו מוך. שינויים התחוללו גם ברמת התשתיות הפיזיות הבולט מבניהם הקמתו של חדר הנקה והחתלה המשרת את ציבור הסטודנטיות והמרצות בתוך קמפוס המכללה.
למרות מגמות השינוי עדיין קיים חוסר ייצוג בולט של נשים בדרגות האקדמיות: מרצה בכיר א' ופרופסור מן המניין.


תפקיד יועצת לנשיא להוגנות מגדרית
בשנת הלימודים תשע"ה מוסד במכללת אלקאסמי תפקיד יועצת הנשיא לקידום מעמד הנשים. התפקיד הוצג בפני המועצה האקדמית העליונה של המכללה, והוחלט על אימוץ המלצות ועדת כרמי לקידום נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.
תפקיד יועצת הנשיא לקידום נשים במכללת אלקאסמי הינו תפקיד המעוגן במסמכים הרשמיים של המכללה. התפקיד מוכר כתפקיד אקדמי- ניהולי המזכה בגמול תפקיד.
תחומי האחריות של יועצת הנשיא לקידום מעמד הנשים הם:
- הכנת דו"חות שנתיות של שוויון מגדרי במכללת אלקאסמי המוגש לנשיא המכללה. הדו"ח מתייחס, בין השאר, להשגת יעדים של גיוס וקידום נשים למשרות אקדמיות.
- מעקב אחרי קצב הקידום של נשים במערכת לצורך איתור נשים ראויות לכאורה לקידום ולעדכן את הרכז האקדמי וראש המכללה בנושא על מנת שהנושא ייבחן על ידם.
- מעקב אחרי יישום עקרון "הייצוג ההולם" של נשים בקרב חברי הוועדות וממלאי התפקידים.
- מעקב אחרי יצירת תקן "family friendly" למכללה הכולל תנאים תומכי משפחה כגון: מעון יום במוסד האקדמי, חדרי הנקה וכו'.
- חברה בוועדת הדיקנים, המועצה האקדמית והמועצה האקדמית העליונה.
- יוזמת פעילויות שוטפות של חברות הסגל כמו ימי עיון המתייחסים לנשים באקדמיה בהקשר של החברה והתרבות הערבית בפרט והחברה הישראלית בכלל.
פרטיה של היועצת
שם: האלה חבאיב.
דרגה: מרצה.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי