יומן שלוחות להתקשרות

חוגים/מחלקות/מרכזים   מספר טלפון   מספר פקס   דואר אלקטרוני
לשכת נשיא המכללה   04-6286611   04-6383676   pr_office@qsm.ac.il
דיקן אקדמי   04-6286609   04-6383698   nur_k@qsm.ac.il
משאבי אנוש   04-6286697   -   hr-qsm@qsm.ac.il
מנכ"ל   04-6286604       ahmadwtd@qsm.ac.il
מדור מרצים ומערכות מידע   04-6286708       afef_k@qsm.ac.il
מינהל אקדמי והוראה   04-6286619   04-6286620   minhal_stu@qsm.ac.il
רשות המחקר וההערכה ויחידת משובי הוראה   04-6286735   -   edu_res@qsm.ac.il , teaching@qsm.ac.il
האגף לקשרים בינלאומיים אקדמיים   04-6286649   -   qiro@qsm.ac.il
יחסי ציבור   04-6286712
04-6286743
  04-6286774   pro@qsm.ac.il
דיקן הסטודנטים   04-6286748   -   Dean_students@qsm.ac.il
היחידה למעורבות חברתית   04-6286810   -   siru@qsm.ac.il
מרכז סויאן   04-6286753   -   sawian@qsm.ac.il
מזכירת הפקולטה ללימודים מתקדמים   04-6286738
04-6286723
  -   teachmed@qsm.ac.il
מזכירת הפקולטה לחינוך   04-6286691   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
מזכירת הפקולטה למדעי הרוח   04-6286612   -   language@qsm.ac.il
faculty_hu@qsm.ac.il
מזכירת הפקולטה למדעים   04-6286613   -   Faculty_Sc@qsm.ac.il
תכנית תואר שני בהוראה ולמידה   04-6286723   -   teachmed@qsm.ac.il
תוכנית לחינוך מתמטי   04-6286738   -   mathmed@qsm.ac.il
תוכנית הוראת לימודי אסלאם   04-6286738   -   M.Teach@qsm.ac.il
תכנית חינוך מכליל לתלמידים בהדרה וסיכון   04-6286723   -   children_risk@qsm.ac.il
תכנית ה- M.Teach   04-6286738   -   M.Teach@qsm.ac.il
החוג לחינוך בלתי פורמלי   04-6286691   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
החוג לגיל הרך   04-6286691   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
הרכזת המנהלית להתנסות המעשית   04-6286794   -   training@qsm.ac.il
החוג לחינוך מיוחד   04-6286691   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
החוג ללימודי אסלאם   04-6286627   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
החוג לשפה וספרות ערבית   04-6286627   -   Faculty_hu@qsm.ac.il
החוג לשפה וספרות אנגלית   04-6286612   -   language@qsm.ac.il
החוג לשפה וספרות עברית   04-6286612   -   language@qsm.ac.il
מחלקת פטור לשפה וספרות אנגלית   04-6286612   -   Hodashokre@qsm.ac.il
החוג למדעי מחשב   04-6286613   -   Faculty_Sc@qsm.ac.il
החוג להוראת המדעים   04-6286613   -   Faculty_Sc@qsm.ac.il
החוג למתמטיקה   04-6286613   -   Faculty_Sc@qsm.ac.il
מסלול המצוינים   04-6286794   -   excellence@qsm.ac.il
תכנית אקדמיה-כיתה   04-6286794   -   academia-kita@qsm.ac.il
מערכת ה- PDS   04-6286794   -   pds@qsm.ac.il
מרכז בדאיאת   04-6286618 , 04-6286780   -   bidayat@qsm.ac.il
מרכז הורות ומשפחה   04-6286618 , 04-6286780   -   horeem@qsm.ac.il
מרכז הסימולציה   04-6286688   -   sim@qsm.ac.il
יסודות הלשון הערבית ופורום הקוראים   04-6286612   -   Hodashokre@qsm.ac.il
מחלקת הוצאה לאור ועוזרת ראש האקדמיה ללשון ערבית   04-6286722   -   saida@qsm.ac.il
מרכז המחקר המדעי   04-6286641   -   Sleman-kadan@qsm.ac.il
מרכז טכנולוגיות מידע ותקשורת ICT   04-6286659   -   ictq@qsm.ac.il
יחידת המחשוב והרשתות   04-6286616   -   rowan@qsm.ac.il
מצפה אלקאסמי   04-6286935   -   marsad@qsm.ac.il
המכינה   04-6286686   -   qsm-pre@qsm.ac.il
השתלמויות ומערך הסטודנטים הלומדים בירושלים   04-6286691   -   Faculty_ed@qsm.ac.il
אגף הפיתוח המקצועי ולימודי התעודה   04-6286706   -   DEVELOP@qsm.ac.il
אגף התמחות-סטאז' ותכנית אתגרים   04-6286784   -   stajq@qsm.ac.il
תכניות ופרויקטים   04-6286705   -   shorok_a@qsm.ac.il
מדור הכספים   04-6286615   04-6286778   ksafeem@qsm.ac.il
אגף גזברות הסטודנטים   04-6286635   04-6286731   mofida@qsm.ac.il
מחלקת רישום   04-6286648   04-6286652   Regqsm@qsm.ac.il
מחלקת הישגים לימודיים   04-6286625   04-6286678   qexams@qsm.ac.il
הספרייה   04-6286637   04-6286636   Isc_lib@qsm.ac.il
מרכז למשאבי הוראה ולמידה   04-6286630   -   Pcenter@qsm.ac.il
אגף תכנון הנדסי ולוגיסטי   04-6286771   04-6286777   mhmd85@qsm.ac.il
יחידת בטחון   04-6286640   -   betahon@qsm.ac.il

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי