רציונאל

באמצעות החינוך המיוחד, ממלאת החברה חובה מוסרית של מתן מענה לקבוצה רחבה של תלמידים, בגילאי 6 עד 21, אשר עקב מגבלות מסוגים שונים אינם יכולים למצות את כישוריהם ולהשתלב בתוך קבוצת ההשתייכות הטבעית שלהם במסגרת החינוך הרגיל. יש צורך לעצב עבורם סביבה לימודית שתשמר ותכבד את האינדיווידואליות שלהם גם בתוך הנורמות והדרישות הקבוצתיות.
הצלחתו של החינוך המיוחד תלויה, בראש ובראשונה, באישיותו ובהכשרתו המקצועית של האדם שבחר בשליחות חברתית זו. כמורה, עליו להבין את השונה ולהנהיגו בדרך שתעניק לו רווחה ומשמעות בחיים.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי