רציונאל

ידע מתמטי הוא נכס חשוב לפרט ולחברה. ידע זה הוא חלק מההשכלה הכללית בכל עת. הוא בסיס להבנה ולהעמקה במדעים שונים כמו פיזיקה וכלכלה.
חינוך מתמטי עשיר ומעמיק מהווה בסיס ותנאי לכל מי שרוצה להיות מורה למתמטיקה. מורה מתמטיקה בעל ידע מתמטי חזק יתרום לתלמידיו הרבה יותר ממורה שלא יודע מעבר למה שהוא הולך ללמד.
ה-NCTM מצביע על עקרונות שונים שצריכים להתמלא בכיתת המתמטיקה: הוראת ולמידת המתמטיקה צריכות להיעשות תוך הדגשת המתמטיקה כמדע בעל ייצוגים שונים: אנאליטי, גרפי, מילולי וכו'. צריכה להיות תקשורת עשירה בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים ובין המורה. הוראת המתמטיקה ולמידתה צריכים להיעשות תוך דגש על קישורים בין תחומים שונים במתמטיקה מצד אחד, ומצד שני בין המתמטיקה למדעים אחרים ולחיי היום יום. המתמטיקה היא מדע שצריך להוכיח ולהצדיק את היחסים והתופעות שבו. אנו חושבים שעקרונות אלה צריכים להיות חלק מההוראה והלמידה בכל אחד מהקורסים המתמטיים אשר אנו מלמדים במכללה.
המתמטיקה היא מדע אינושי וזה אפשר להדגיש תוך תיאור התפתחות תחומי המתמטיקה השונים והתכנים שלהם על ידי אנשים שונים ובזמנים שונים.

  • מטרות התוכנית:
  • הקניית ידע בסיסי בכמה מתחומי המתמטיקה השונים שלא נלמדים בבית הספר.
  • הקניית ידע עמוק בכל תחומי המתמטיקה הנלמדים בבית הספר בכלל ובחט"ב בפרט.
  • הכרת המתמטיקה כמדע מתפתח לאורך שנים.
  • הכרת המתמטיקה כמדע בעל ייצוגים שונים: אנליטי, גרפי, מילולי וכו'.
  • הכרת המתמטיקה כמדע לוגי שחלק ניכר מהפעילות בו הוא הצדקת יחסים מתמטיים.
  • הכרת המתמטיקה כמדע שיש, מצד אחד, קישורים בין תחומיו השונים, ומצד שני קישורים בינו ובין מדעים אחרים וחיי היום יום.
  • הכרת המתמטיקה כמדע שאפשר לגלותו דרך פעילויות חקר.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי