מטרות התכנית

מטרות התכנית הן:

  1. לצייד את הבוגרים בכלים מתאימים להתמודד עם האתגרים החינוכיים המצפים להם במערכות החינוך של המאה ה-21.
  2. להעמיק את הבסיס התיאורטי, המחקרי והיישומי שרכשו בלימודים לתואר הראשון ולהעניק הבנה מעמיקה יותר של מחקר וחשיבותו בתחום ההוראה והלמידה.
  3. לאפשר לסטודנטים לרכוש ידע עדכני בגישות ושיטות של הוראה ולמידה ובעיצוב תפיסת הוראה ולמידה אינטגרטיבית.
  4. לאפשר לסטודנטים לרכוש הבנה ורגישות לזיקה של תוכני לימוד לתפיסות חברתיות.
  5. לאפשר רכישת ידע ושיטות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה.
  6. לאפשר רכישת ידע מעמיק בשיטות הערכה של תהליכים ותוצרי למידה.
  7. להכשיר בוגרים שיהוו מנהיגים במסגרות החינוכיות שבהן ישתלבו.
  8. לפתח תכניות ויחידות לימוד בית ספריות, שיענו לצרכים המגוונים והמשתנים של התלמידים בבית הספר.
  9. לאפשר לסטודנטים לרכוש ידע וכלים בתכנון סביבות הוראה ולמידה עשירות ועתירות טכנולוגיה.

כל אלה יחד אמורים לאפשר לבוגרים לרכוש הבנה והכשרה לעשייה חינוכית מתקדמת ומעודכנת ולהעמיד מנהיגות חינוכית שיכולה לפעול בהקשר הרחב של חברה רב-תרבותיות, דינאמית ומשתנה. התכנית תאפשר ללומדים בה התמחות בהוראה ולמידה בסביבות משתנות ועתירות טכנולוגיה. בוגרי התכנית יהיו אנשי השכלה אקדמית בתחומי סגנון וצורות חשיבה הרלוונטיים לתהליכי למידה, שיטות הוראה חדשניות ופיתוח תכניות ויחידות לימוד חדשות על בסיס העקרונות שנלמדו.
בוגר התכנית יוכשר להתמודד עם חידושים בעשייה החינוכית, עם שינויים חברתיים מהירים ועם הצורך לבנות ולהתנהל במסגרות גמישות. ההכשרה בתכנית תאפשר לבוגריה לפתח אוריינטציה כוללנית, פתיחות לחדש וליצירתי עם יכולת ניתוח ביקורתי והתמודדות מול בעיות מורכבות.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי