רציונל

האתגרים שהשטח מעמיד בפני מורי המתמטיקה בכלל ומורי המתמטיקה בביה"ס העל-יסודי במערכת החינוך הערבית בפרט, הם מורכבים. מצד אחד, מורכבות הוראת המתמטיקה בביה"ס העל יסודי הכרוכה בין היתר, במעבר התלמידים מהחשיבה האריתמטית לאלגברית, הישגי התלמידים הנמוכים במתמטיקה במערכת החינוך הערבית, כפי שמתבטאים בבחינות הארציות והבין-לאומיות (אתר ראמ"ה, משרד החינוך). ומצד שני, השאיפה לגישור פערים ואף להשגת יעדי משרד החינוך לטיפוח מצוינות במתמטיקה. המפתח לעמידה באתגר ושינוי משמעותי בלימודי המתמטיקה בחברה הערבית, דורשת מורים עם ידע רחב ומעמיק בתיאוריות ושיטות חדשניות בהוראת מתמטיקה ולמידתה, ידע ליישם ולקשר בין התיאוריה והמעשה שיתבטא בשינוי מהותי בתהליכי הוראה-למידה- הערכה בכיתה.
תכנית ה-M.Ed. בחינוך המתמטי בביה"ס העל-יסודי המוצעת, באה לספק למורי מתמטיקה בפועל המעוניינים להמשיך את לימודיהם בהוראת המתמטיקה, את הידע וההכשרה הנחוצים להם להובלת השינוי המיוחל בלימודי המתמטיקה במערכת החינוך הערבית. התוכנית כוללת תאוריות ושיטות חדשניות להוראה-למידה-הערכה תוך דגש לפן היישומי וההקשר בין התיאוריה למעשה, כך שמכלל התיאוריות והשיטות יגזרו כלים יישומיים שיעשירו את שיעורי המתמטיקה. התיאוריות והשיטות מדגישות את שני המישורים הקוגניטיבי והרגשי בהקשר של מורה ושל תלמיד.
הדגש על ההיבט ההוראתי והלימודי של המתמטיקה ייעשה בד בבד עם הדגש על ההיבט המתמטי הדסציפלינארי. הלומדים יעשירו ויעמיקו את ידע התוכן המתמטי שלהם ואת ידע התוכן הפדגוגי שרכשו בתואר הראשון. ידע תוכן פדגוגי, שהוא ידע המתמטיקה בהקשרים של הוראה ולמידה, נחוץ והכרחי למורה המתמטיקה וזאת לפי רוב המחקרים בחינוך המתמטי הקשורים לידע מורים. נוסף לכך, הדגש על ההיבט הדיסציפלינארי מבוסס על ההנחה, שחיזוקו יחזק את ההיבט הדידקטי של הוראת המתמטיקה בקרב המורים. הדגש על ההיבט הדסציפלינארי הוא על נושאים הנחשבים למרכזיים במתמטיקה המעשירים את הידע של המורים במקצועות המתמטיים הנלמדים בבית הספר העל- יסודי. למשל קורס הגיאומטריה המתקדמת יעשיר את הידע הדסציפלינארי של הלומדים בגיאומטריה הנחשבת להיבט חשוב במתמטיקה בבית הספר העל- יסודי, בעוד שטופולוגיה היא נושא מרכזי במתמטיקה המודרנית המעשירה את הרקע של הלומדים בתורת הקבוצות.
הספרות המקצועית מציעה שיטות הוראה-למידה חדשניות למתמטיקה, כמו השימוש בהיסטוריה בהוראה, שימוש בשפה הטבעית, שימוש בפרויקטים ושימוש בטכנולוגיה אלקטרונית והשימוש בהקשרים מחיי יום יום. מורים בפועל שילמדו בתכנית המוצעת, יעמיקו בלמידת שיטות הוראה אלה תוך הכרת תיאוריות הלמידה שהשיטות מושתתות עליהן, ותוך יישום מושכל של שיטות אלה בכיתה. העמקה זו אמורה לעודד את הלומדים להשתמש בשיטות אלה בכיתותיהם כשיטות הוראה עיקריות או לפחות כמשלימות את שיטות ההוראה שמשמשות אותם בדרך כלל. שיטות ההוראה החדשניות של המתמטיקה נלמדות בקורס "שיטות חדשניות בהוראת המתמטיקה", כאשר המשתתפים בתוכנית ירחיבו את הידע שלהם בשיטות אלה בקורסים נוספים, שחלקם קורסי חובה "הוראת ולמידת המתמטיקה בגישות חקר"" וחלקם סמינריונים כמו "למידה שיתופית מתוקשבת של המתמטיקה".
השימוש בטכנולוגיה בחינוך מומלץ על ידי גופים שונים העוסקים בחינוך בכלל ובחינוך המתמטי בפרט. המועצה האזורית למורי המתמטיקה בארצות הברית, ה-NCTM, מציינת את חשיבות שילוב הטכנולוגיה בהוראת המתמטיקה. הטכנולוגיה מעצבת מחדש את הנוף המתמטי ובתי הספר צריכים לשקף שינויים אלה. התלמידים יכולים ללמוד מתמטיקה בצורה עמוקה יותר באמצעות שימוש מתאים בטכנולוגיה. הם יכולים לבחון השערות ולעבוד ברמות גבוהות של הכללה והפשטה. חשיבות זו של השימוש בטכנולוגיה בכיתת המתמטיקה באה לידי ביטוי בשני קורסים בתוכנית, אחד קורס חובה "למידת והוראת המתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה" והשני סמינריון "למידה שיתופית מתוקשבת של המתמטיקה".
ההנחה היא שכדי שמטרות התכנית יושגו, על הלומדים להתנסות ביישום המעשי של תוכני הלמידה. לפיכך, כוללת התכנית את התנסותם הבלתי אמצעית של הלומדים בחוויית הלמידה ובדרכי הוראה חדשניות. ברור למציעי התכנית, שהתנסות כזו היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, להפנמה ולהטמעה של עקרונות ההוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה. ההתנסות תבוא לידי ביטוי בשתי רמות. ראשית כתלמידים: ההוראה בתכנית תתנהל על בסיס עקרונות השיטה ההתנסותית. הלומדים יידרשו לקריאה, יישום תרגילים ועבודות המדגישות חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. שנית כמורים: ברמת ההתנסות הזו יידרשו הלומדים ליישם את הנלמד בעבודתם כמורים למתימטיקה. הם יידרשו לתרגל את הנלמד ע"י הנחיה והדרכה. שילוב שתי רמות ההתנסות יאפשר ללומדים הבנה, הפנמה ורכישת כלים למימוש מטרות התכנית.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי