רציונל

עד לפני כמה שנים ניזונה ההשכלה הדתית של המוסלמים בישראל ממסורת שבעל-פה שעברה מאבות לבנים. תרומתו של ביה"ס בהנחלת השכלה דתית המלווה בהבנה ובהערכה הייתה צנועה למדי. תכניות הלימודים הקיימות בהוראת האסלאם לבית הספר היסודי ולבית הספר העל יסודי אינן עומדות, עדיין, בקריטריונים מקובלים של תכניות חדשניות הקיימות במערכת. גם לא קיים תהליך מסודר של התפתחות פרופסיונאלית למורי המקצוע.
סטודנטים המסיימים תואר B.Ed. בהוראת לימודי אסלאם לוקחים, בדרך כלל, קורסים מעטים בדידקטיקה של לימודי האסלאם שבהם הם טועמים טעימות קטנות ממקצוע ההוראה של לימודי האסלאם ושיטותיה. לסטודנטים אלה, שהם מורים לדת אסלאם בפועל, חסרה העמקה בתיאוריות, בשיטות, באסטרטגיות וברפלקציה על התנסויות-בפועל בהוראת לימודי האסלאם, ובמיוחד אלה שיכולות להוות אלטרנטיבה לשיטות המסורתיות.
השיטה הרווחת של הוראת האסלאם בבתיה"ס הערביים ידועה כמסורתית ומיושנת. ההוראה מבוססת, ברובה, על גישת שינון והצגה פרונטאלית. התלמידים הינם פסיביים וכל שמוטל עליהם הוא לשנן את החומר שינון נטול-הבנה. לימוד זה אינו מעודד הבנה או יציאה אל מעבר לטקסט הכתוב, ואינו כולל ניסיון לחבר בין החומר הנלמד לחיי היום-יום בהם מתנסה התלמיד.
על רקע זה נוצר הצורך לפתח את הוראת לימודי אסלאם ולהעמידה בשורה אחת עם הוראת מקצועות אחרים. מכללת אלקאסמי נוטלת על עצמה משימה זו ורואה בתוכנית התואר השני בהוראת לימודי אסלאם את הבמה שעל גביה יבוצע השינוי המיוחל בהוראת המקצוע. התוכנית ל-M.Ed. בהוראת לימודי האסלאם בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, באה לספק למורים בפועל, שרוצים להמשיך את לימודיהם בהוראת לימודי אסלאם, כלים שיעזרו להם להעשיר את שיטות ההוראה שלהם וליישם שיטות הוראה חדשניות שמוצעות בספרות המקצועית. עוד, התוכנית תעשיר את המורים בכלי הערכה להוראה ולמידה שיעזרו להם בקידומם המקצועי ובתהליכי שיפור העשייה החינוכית שלהם בתוך הכיתות. ספציפית יותר:
- מטרת העל של תוכנית ה–M.Ed. המוצעת כאן היא להעמיק את ההכשרה של המורים שביכולתם:
- להתאים שיטות ודרכי הוראה חדשניות להוראת לימודי האסלאם בביה"ס;
- לפתח יחידות לימוד המאפשרות לימוד-מתוך הבנה ורלוונטיות;
- ללמד את האסלאם באמצעות שיטות ודרכי הוראה חדשניות, ועל ידי כך
- להוביל שינוי משמעותי בתהליכי ההוראה של המורים והלמידה של התלמידים בלימודי האסלאם בבתיה"ס.

התוכנית המוצעת תשרת את קהל המורים לדת האסלאם בבית הספר הערבי היסודי והעל יסודי. מבחינת תכנית מדובר בהוראת לימודי אסלאם תוך כדי הדגשה על אופייה המוסרי- אנושי והליברלי שלה ושל תרבות האסלאם. תכנים מודגשים אלה אמורים לתת בידי הבוגר את הכלים הדרושים כדי להתמודד עם תופעות קיצוניות שוליות, שאלמנטים מגמתיים מנסים להפיץ בחברה המוסלמית תחת מסך של הסתמכות, לכאורה, על מקורות דתיים.
על מנת ליצור את השינוי המבוקש בהוראה ולמידה בלימודי האסלאם בבתי הספר, תספק התוכנית הזדמנות לסטודנטים (א) לרכוש ידע תיאורטי ותוכן פדגוגי המדגיש וממחיש את הקשר שבין שיטות הוראה חדשניות לתכנים הספציפיים של התחום (מה שקרוי Pedagogical content knowledge; (ב) להתנסות בהתאמתן של שיטות הוראה חדשות לדרישות המקצוע; ו-(ג) לחוות בפועל למידה בשיטות אלה. התכנית המוצעת, כוללת בין היתר את תחומי הידע בנושאים של חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מדעית ופתרון בעיות, פיתוח יחידות הוראה וחומרי לימוד והוראה בכיתות הטרוגניות.
הנחת-יסוד של התוכנית הינה שכדי שדרכי הוראה חדשניות יילמדו ויזכו ליישום, על הלומדים להתנסות בהן בעצמם כמפתחים וכתלמידים. לפיכך, היבט מרכזי בתוכנית יהיה שהתלמידים יתנסו, באפן בלתי אמצעי, בפיתוח דרכי הוראה המתאימות להוראת האסלאם ויחוו בפועל את חוויית הלמידה בדרכים אלה. ההתנסות תבוא לידי ביטוי בשתי רמות. ראשית, ההוראה בחלק מן התוכנית תתנהל על בסיס עקרונות של הוראה סדנאית שאז יידרשו התלמידים לקריאה, ולעבודת צוות בפיתוח דרכי ההוראה, מה שידרוש חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. ברמת ההתנסות השנייה יידרשו התלמידים ליישם את הנלמד להוראת לימודי אסלאם. שילוב שתי רמות ההתנסות יאפשר ללומדים הבנה, הפנמה ורכישת כלים למימוש מטרות התוכנית.
התכנית המוצעת לתואר שני בהוראת לימודי אסלאם למורים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים משקפת תפיסה אינטגרטיבית, המתבטאת בשילוב מרצים מתחום הפדגוגיה עם מרצים מתחום הדיסציפלינה. מרצים אלה עבדו בצוותים ועברו הכשרה התנסותית במשך שנתיים בנושאים בהכנה ציוותית של סילבוסים, בהוראה ציוותית, בשילוב דרכי הוראה חדשניות ובשיטות מפתחות-חשיבה בלימודי אסלאם. מנחי ההכשרה של מרצי התוכנית היו פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' גבי סלומון, ד"ר יורם הרפז וד"ר ג'מאל אבו-חסין.
קורסי ההתמחות השונים יתמקדו בפיתוח דרכי הוראה שונות– קהילות חשיבה, למידת חקר, למידה צוותית, שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה קונסטרוקטיביסטית וכד' - בשילוב עם תכנים מן האסלאם. כיוון שמדובר בלמידה סדנאית שמוקדה פיתוח דרכי הוראה של האסלאם והתנסות בהן, יילמדו חלק מהקורסים השונים במסגרת ההתמחות ע"י צוותי מורים: האחד מתחום הפדגוגיה והשני מתחום האסלאם.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי