מטרות התכנית

 1. לימוד והתנסות בדרכי הוראה חדשניות;
 2. התנסות בפיתוחן של יחידות לימוד של פרקי האסלאם באמצעות דרכי הוראה חדשניות;
 3. רכישת ידע עדכני על ההתפתחויות בתחום המחקר של הדת והתרבות האסלאמית.
 4. הבנת הקשרים המורכבים הקיימים בין הדת לבין החברה ובינה לבין התרבות והזהות לאור שינויים הפוקדים את התרבות העולמית.
 5. הבנה של סוגיות עכשוויות הקשורות בלימודי האסלאם בבית הספר הערבי בישראל לאור המציאות המורכבת והעדינה, על מנת ליצור מודל נכון ובריא לדו-הקיום בתוך החברה בישראל.
 6. רכישת מיומנויות הקשורות בהובלת שינויים בהוראת לימודי אסלאם במערכת החינוך הערבית.
 7. פיתוח ההבנה של הבוגר, פיתוח היכולת והנטייה שלו למעורבות פעילה בתהליכים הבאים:
  - הפעלת הידע החדש שלמד בהקשרים חדשים;
  - יצירת והבניית ידע חדש;
  - הצבת בעיות חדשות העשויות לאתגר את הידע הקיים.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי