מטרות התכנית

  1. לאפשר ללומדים בניית תשתית של ידע בתחום החינוך.
  2. להכשיר מורים ואנשי חינוך, בעלי תואר ראשון בתחומי דעת מגוונים, להוראה של תחומים אלה תוך שילוב של שיטות הוראה חדשניות ויכולת להתמודד עם האתגרים המצפים להם במערכת החינוך של המאה ה-21.
  3. להעניק ללומדים את הבסיס התיאורטי, המחקרי והיישומי הנדרש להסבה להוראה ברמה של תואר שני.
  4. להכשיר מורים ואנשי חינוך בעלי ידע וכלים בהוראה מותאמת לשונות בין תלמידים ולקדמם לפיתוח מלוא הפוטנצאיל שלהם, ובדגש על קידום ילדים ונוער בהדרה ובסיכון.
  5. לאפשר ללומדים לרכוש ידע וכלים בתכנון סביבות הוראה ולמידה יצירתיות, עשירות ועתירות טכנולוגיה.
  6. לאפשר רכישת ידע עדכני במגוון שיטות הערכה של תהליכים ותוצרי למידה.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי