מטרות התכנית

מטרתה הכללית של התכנית היא להכשיר ברמת לימודי התואר השני כוח אדם שיהווה את עמוד השדרה המקצועי בהיענות המדינה לאתגר שבחינוך וטיפול בתלמידים בהדרה וסיכון ערבים. ספציפית יותר:

  1. התכנית תכשיר את הלומדים בה לעבודה במגוון התפקידים העשיר שנידרש בכדי להצליח במשימת החינוך והטיפול בתלמידים ערבים בהדרה וסיכון בגילים השונים; בראש ובראשונה להכשיר אותם לתפקידי הוראה בתי ספר אך גם לתפקידי הדרכה והנחיה.
  2. התכנית תכשיר גם קאדר אקדמי נבחר למיסוד ופיתוח המקצוע. מומחים אשר יוכלו לקדם את הידע, המחקר וההוראה של חינוך והוראה של תלמידים בהדרה וסיכון.

המסגרת הקונספטואלית, הרציונל, ועקרונות התכנית:
עקרונותיה של תכנית לימודים קוהרנטית חייבים להיות פועל יוצא של מסגרת קונספטואלית/תיאורטית. ואכן גישות תיאורטיות שונות יכולות להוות את הרציונל לתכנית הלימודים וההכשרה של מורים לתלמידים בסיכון. מבין כל המודלים האפשריים זה שנבחר למסגרת הלימודים לתואר השני במכללת אלקאסמי הוא זה של ברונפנברנר (Bronfenbrenner, 1992) שנקרא תיאורית המערכת האקולוגית (Ecological System Theory) ויישומה באוריינטציה ובתפישה החינוכית המכלילה (מור, 2010).

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי