אודות המרכז

מרכז ה-ICT אחראי על פיתוח, שילוב וניהול טכנולוגיות מידע ותקשורת בתחומים הניהוליים והאקדמיים באקדמיית אלקאסמי. המרכז מספק לסגל ולסטודנטים סביבות למידה טכנולוגיות דינמיות, אשר מטפוח ומקדמות טכניקות תקשורתיות נרחבות בתוך המכללה ובהקשר העולמי הרחב. שירותי המרכז כוללים בין היתר: ניהול פרויקטים לפיתוח וניהול תשתיות, ניהול סביבות טכנולוגיות ניהוליות ו/או פדגוגיות, פיתוח פרויקטים תכנותיים המקדמות שירותים פדגוגיים וניהוליים, קידום יוזמות חינוכיות-טכנולוגיות, תמיכה בפיתוח תכניות למידה אינטרנטיות, תמיכה טכנו פדגוגית בחברי הסגל ובסטודנטים כאחד וניהול אתר האינטרנט של המכללה.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי