יחידות ופעילות המרכז

המרכז כולל ארבע יחידות:
יחידת פדגוגיה מתוקשבת:
היחידה תומכת במדריכים הפדגוגיים ובסטודנטים שלהם בבניית אתרי אינטרנט לימודיים אשר כוללים משימות וחומרי הוראה ולמידה מתוקשבים במסגרת העבודה המעשית. בנוסף, תומכת היחידה ביוזמות פדגוגיות אשר מגישים ומבצעים אותם מדריכים פדגוגיים בשיתוף פעולה עם חוקרים מתחומים שונים במכללה. התמיכה נעשית על ידי הצוות הקבוע ביחידה וצוות אסיסטנטים שנבנה מדי שנה על פי הצרכים הטכנו פדגוגיים של היוזמות הפדגוגיות באותה שנה.
יחידת הוראה ולמידה מקוונת:
היחידה תומכת בפיתוח והערכה של אתרי הלימוד של המרצים בעיקר בפלטפורמות Moodle ו- BlackBoard להוראה ולמידה סינכרונית ואסינכרונית. התמיכה נעשית במרכז או באופן פרטני מול המרצה שמבקש את התמיכה.
יחידת תכנות ופיתוח:
היחידה אחראית על פיתוח ועדכון אתר האינטרנט של המכללה לרבות אתרי החוגים והמרכזים השונים. בנוסף, עוסקת היחידה בפיתוח ושדרוג כלים טכנולוגיים פדגוגיים וניהוליים המשרתים את הסגל האקדמי והעובדים המנהליים במכללה.
יחידת מחשבים ורשתות:
היחידה אחראית על רכישת, שיפור ושדרוג תשתיות האינטרנטיות וציוד המחשבים והשרתים והציוד הנלווה במכללה אשר משרתים את הסטודנטים, סגל ההוראה והעובדים המנהליים במכללה. כמו כן, אחראית היחידה על מתן תמיכה טכנולוגית שותפת לסטודנטים, המרצים והפקידים במכללה בשימוש בציוד הטכנולוגי והתוכנות והשירותים האינטרנטיים השונים שהם נחוצים להם.

המרכז ממוקם בבניין הראשי של המכללה והוא נגיש לסטודנטים, למרצים ולפקידים המנהליים. קיים גם מבנה מיוחד ליחידת המחשבים עם חדרי מעבדות מחשבים המשרתים את הסטודנטים וסגל ההוראה.
המרכז מציע מדי שנה השתלמויות לסגל ההוראה ומפתח כלים טכנולוגיים שעונים על הצרכים הפדגוגיים והניהוליים של סגל ההוראה. בנוסף, צוות המרכז נותן במרכז הדרכה והנחיה לסגל ההוראה בתיאום מראש עם מזכירות המרכז. המרכז פתוח בדרך כלל ששה ימים בשבוע משעה 8:00 ועד שעה 16:00. המרכז גם מקבל פניות דרך דואר אלקטרוני ושיחות טלפון ומטפל בהן באופן שוטף.
המרכז תומך מדי שנה ביוזמות פדגוגיות המבוססות טכנולוגיות הוראה ומספק תמיכה טכנו פדגוגית למרצים והמדרכים הפדגוגיים דרך מרצים ואסיסטנטים מומחים בתחום הטכנו פדגוגי של היוזמה.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי