רציונל

דיקן הסטודנטים מהווה הכתובת לפניות סטודנטים בכל עניין הקשור למהלך הלימודים, לבעיות חברתיות, כלכליות ואחרות. לאחר שעניין מסוים הובא לבירור עם מוסדות או אנשים הקשורים לנושא (כגון מדריך פדגוגי, מורה, מנהל-סטודנטים, הנה"ח), והתשובה אינה מספקת את הסטודנט, אפשר לפנות לדיקן הסטודנטים. נציגי אגודת הסטודנטים יקיימו קשר קבוע עם הדיקן.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי