הערכה אקדמית

היחידה פועלה בשיתוף עם יחידת שיפור איכות ההוראה לבניית הערכה אקדמית למרצים במהלך שנת הלימודים לפי הקריטריונים שנקבעו כמרכבים להערכה אקדמית אשר כוללת: הערכת איכות ההוראה, פרסומים, כנסים, פרויקטים, יוזמות והערכת ראש החוג.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי