טפסים

# שם הטופס קישור
1 אישור על הוצאת ספר לאור כאן
2 התחייבות לביצוע היוזמה והגשת דוח מסכם ופרסומו כאן
3 התחייבות לביצוע המחקר והגשת דוח מסכם ופרסומו בכתב עת שפיט כאן
4 מבנה הצעת מחקר כאן
5 הצהרת שעות עבודה עוזר מחקר כאן
6 טופס בקשה להשתתפות בכנס בארץ / בחו"ל כאן
7 מכתב בקשת החזר כספי עבור תרגום / הגהה למאמר מדעי כאן
8 אישור הצעת מחקר כאן
9 קבלת תמיכה עבור הגשה לקרן מחקר כאן
10 בקשת החזר כספי עבור פרסום למאמר מדעי כאן
11 טופס התקשרות כאן

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי