מגזין ג'אמעה: מי אנחנו

ג'אמעה הוא כתב עת מדעי שפיט בתחומי החינוך והסוציולוגיה, היוצא לאור זה למעלה משני עשורים על ידי רשות המחקר וההערכה במכללה האקדמית לחינוך "אלקאסמי". בכתב העת מתפרסמים מאמרים ומחקרים בשפות שונות, והוא שואף להיות נפוץ בפני קוראים מאוכלוסיות שונות: חוקרים, מחנכים, מורים וסטודנטים.
כתב העת ג'אמעה שם לו למטרה להיות חלק מתנועת ההתפתחות והשינוי החיוביים בחברה המקומית והעולמית. בכתב העת מוצגים מאמרים ממגוון גישות תאורטיות ומתודולוגיות בתחומי החינוך והסוציולוגיה, ובהם תיאוריות חינוכיות וסוציאליות חדשות, שיטות ואסטרטגיות ליישום תיאוריות אלה, ומחקרים על יישומם בפועל.
כתב העת ג'אמעה מתפרסם פעמיים בשנה בפורמט אלקטרוני וקשיח. מאמרים שיתקבלו לפרסום בכתב העת יפורסמו תחילה באופן אלקטרוני באתר כתב העת במרשתת (אינטרנט), ואחר כך בחוברת היוצאת לאור בדפוס. בשנה הנוכחית (2019) יפורסם כתב העת פעם אחת בלבד.

ועדת עריכת גאמעה
עורך ראשי: ד"ר רימאא דעאס
מרכזת עריכה: גב' סאאדה אבו סגיר
חברי ועדת עריכה גאמעה פרופ' חואלה אבו בכר, פרופ' יוסף טובי, ד"ר נוהאד עלי, ד"ר אסמהאן מסרי, ד"ר רוזלנד דעים, ד"ר עביר ותד, ד"ר פאאדה אבו מוך, ד"ר איבתסאם עבד אלחאלק, ד"ר קותייבה אגבאריה, ד"ר ג'מאל אבו חוסיין, ד"ר מוחמד זיאד, ד"ר עאדל שקור

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי