קול קורא להגשת מאמרים

ג'אמעה הוא כתב עת מדעי שפיט בתחומי החינוך והסוציולוגיה, היוצא לאור זה למעלה משני עשורים על ידי רשות המחקר וההערכה במכללה האקדמית לחינוך "אלקאסמי".
בעת האחרונה עובר כתב העת שינויים בצורתו ובתחומי התעניינותו. להלן פרטים נוספים על כתב העת והנחיות להגשת מאמרים.

משימה ושליחות:
כתב העת ג'אמעה רואה את עיקר שליחותו בהרחבת הידע האנושי התיאורטי והמעשי הקשור במדעי החינוך והחברה. כתב העת מיועד לקהל רחב של קוראים, בהם חוקרים, מורים וסטודנטים להוראה. מטרתו של כתב העת להוביל את קוראיו בשבילי המחקר התיאורטי והמעשי. מאמרים תיאורטיים חשובים לכתב העת באותה מידה כמו מאמרים המציעים פעילויות כיתתיות כלליות או ספציפיות לתחום לימוד מסוים. מערכת כתב העת מזמינה חוקרים במדעי החינוך והחברה להגיש מאמרים תיאורטיים, יישומיים, מעורבים (תיאורטיים ויישומיים), או אמפיריים, העוסקים בתחומי החינוך והחברה.

הוראות הגשת מאמרים לכתב העת:
אנו עמלים על הכנת אתר אינטרנט להגשת מאמרים לכתב העת באופן אלקטרוני. לעת עתה, יש לשלוח את המאמרים בקובץ מצורף למרכזת המערכת, הגברת סאידה אבו סע'ייר, בכתובת: saida@qsm.ac.il או jamiah@qsm.ac.il

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי