נוהלי הוצאה לאור

  1. הכנת הפרסום או הספר לאחר הגהה ועריכה לשונית.
  2. למלא טופס בקשת הוצאה לאור ופרסומים (טופס מס' 1).
  3. למלא טופס תצהיר הגהה וחתימתו ע"י העורך הלשוני (טופס מס' 2).
  4. להוצאת ספר לאור יש למלא טופס ויתור על זכויות יוצרים ו/או הוצאה לאור (טופס מס' 3).
  5. להגיש עותק אלקטרוני Microsoft Word של הפרסום או הספר בצירוף הטפסים הנ"ל לאישור ועדת הוצאה לאור.
  6. מסירת עותק מודפס של הפרסום או הספר בנוסף לטופס מס' 1 מועדת הוצאה לאור לרשות המחקר וההערכה לאישור.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי