מטרות העל של המכללה

  1. המכללה תעבור לות"ת-מל"ג כמודל של מכללה מובילה בעיר ערבית.

  2. לפתח קשרים אקדמיים, חינוכיים וחברתיים עם מוסדות מקומיים, ארציים ובינלאומיים.

  3. תמיכה במחקרים אמפיריים ויישומיים בהכשרת מורים ובדיסציפלינות השונות בשיתופי פעולה עם מוסדות וחוקרים בין-לאומיים, כחלק מקידום איכות המכללה והמרצים.

  4. הכשרת הסטודנטים מקצועית ואישית כדי להיות מורים מנהיגים מתחדשים ומחדשים בחברה.

  5. חיזוק ערכי הפלורליזם, הצדק וההעצמה החברתית, במטרה לפתח את הדורות ואת היכולות של החברה הערבית בפרט ושל החברה האנושית בכלל.

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי