החוג לדת האסלאם

מסלולים:
 - המסלול היסודי (א'-ו')
 - המסלול העל-יסודי (ז'-י')


לימודי הדת מבוססים בעיקר על ספר הקודש "הקוראן" המהווה את הנכס התרבותי והלשוני של המוסלמים ואת המקור לאמונותיהם ולמצוותיהם. הכרת הקוראן, ידיעתו, פירושו והבנתו הם משימה דתית-תרבותית המוטלת בראש ובראשונה על מורי הדת.
הלימודים נחלקים לשתי קבוצות: לימודי יסוד ולימודי התמחות. מטרת לימודי היסוד היא להרחיב את הידע הבסיסי של הסטודנט בדת ובתרבות האסלאם בכל ההתמחויות השונות במטרה להכשיר מורה המכבד את המסורת שלו, קשור לשורשיו ומכיר את תרומת האסלאם לתרבות העולמית.
מטרות לימודי ההתמחות הן הקניית ידע והבנה בספר הקוראן, הבנתו, ניתוחו ופרשנותו בעזרת ספרי החדית' הנביאי "אלסונה אלנבוייה", ארבע האסכולות "אלמד'אהב אל-ארבעה" ומגוון דעות של הוגים מוסלמים וחוקרים בנושאים דתיים באסלאם תוך פיתוח גישה מחקרית אצל הסטודנטים ועיון ביקורתי בסוגיות שונות של החברה המודרנית. אלה הן סוגיות המעוררות מחלוקת כמו המתת חסד, שתילת איברים וכו'. יש להדגיש את המסר התרבותי, החינוכי וההומניסטי המתבטא באהבת האנושות, בכיבוד דתות אחרות ובתרומתם להומניזם האוניברסלי.
תכנית הלימודים בהתמחות נמשכת ארבע שנים, בשנים הראשונות ירכשו הסטודנטים את הכלים הבסיסיים ללימודי הדת: יסודות האמונה והמצוות, עקרונות ההלכה המוסלמית ומקורותיה ודרכי הפרשנות של הקוראן. התלמידים ירכשו מיומנויות של קריאת טקסטים דתיים מהקוראן ומהמקורות תוך עיון ביקורתי ושילוב המקורות השונים, כמו מדע העוסק במהימנות מוסרי החדית' (אלג'רח ואלתעדיל), בדברי הנביא (אלחדית') במטרה לפתח יכולת אצל הסטודנטים כלומדים עצמאיים. בשלבים המתקדמים יתעמתו הסטודנטים עם סוגיות ובעיות המחייבות שימוש בכלים ההלכתיים שלמדו בשנים הקודמות.
נוסף למבנה הדעת המשותף לשני המסלולים, יודגשו במסלול היסודי נושאים רלוונטיים כגון: היבטים הומניסטיים בסיפורים מתוך הקוראן, חינוך הילדים לפי התפיסה הדתית, וסמינריון שיוקדש לעניין דיון ביחסי האסלאם לדתות האחרות.
במסלול העל-יסודי יודגשו נושאים רלוונטיים אחרים, כגון סגנונות הדרשה, גיל ההתבגרות בדת האסלאם וסמינריון שיוקדש לעניין דיון בהתייחסות ההלכה האסלאמית לסוגיות בחברה המודרנית בכלל ובחברה הערבית המוסלמית המתפתחת בישראל בפרט.

שלח

ראש החוג ללימודי אסלאם

ד"ר עוני מסארווה

awny_m@qsm.ac.il
04-6286670

שעות קבלה
חדר 428

המזכירה האקדמית לחוגים: שפה וספרות ערבית, לימודי אסלאם, שפה וספרות עברית

גברת רנא אבו רקייה

arb_bed@qsm.ac.il
heb_bed@qsm.ac.il
islam_bed@qsm.ac.il
04-6286627

ساعات الاستقبال
 
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי