החוג לחינוך

לימודי חינוך במכללה תופסים מקום מרכזי בהפעלת תהליכי ההכשרה של הסטודנטים המתכשרים להוראה שמטרתם להתאים את תכניות הלימודים ואת שיטות ההוראה לצרכים המתחדשים של החינוך. הפעילויות האקדמיות והחינוכיות בלימודי חינוך חורגות מתחומי מסלול הכשרה ספציפי ומהוות בסיס למכלול פעולות ההכשרה של כל המסלולים. להלן מטרות לימודי החינוך:

  • הכרה והבנה של יסודות המתודולוגיה של החינוך;
  • שליטה באסטרטגיות שונות של הוראה ויישומן בזיקה לסיטואציות לימודיות ולהבדלים אינדיבידואליים בין התלמידים;
  • הכרה והבנה של עיקרונות יסוד במדעי החברה וההתנהגות הקשורים ליסודות החינוך: פילוסופיה , פסיכולוגיה וסוציולוגיה של החינוך ;
  • פיתוח גישה מדעית וביקורתית למטרות החינוך, דרכיו ומגבלותיו;
  • פיתוח מיומנויות דידקטיות עיקריות לסטודנט לשם ביצוע תפקידי ההוראה;
  • פיתוח יישומים של תיאוריות חינוכיות באמצעות ההתנסות המעשית בשדה, וצבירת ניסיון מעמיק וביקורתי בדרכי הוראה מגוונות;
  • היכרות מקרוב עם מערכת החינוך בישראל בכלל על זרמיה השונים, ועם מערכת החינוך במגזר הערבי בישראל בפרט.
שלח

ראש חוג החינוך

ד"ר מראם מסארוה

maram@qsm.ac.il
04-6286696

ساعات الاستقبال
חדר 426

הרכזת המנהלית להתנסות המעשית,חוג החינוך,מסלול מצוינים

גברת רנאד גיוסי

training@qsm.ac.il
excellence@qsm.ac.il
academia-kita@qsm.ac.il
pds@qsm.ac.il
04-6286794

 

ساعات الاستقبال
חדר 433
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי