החוג לחינוך בלתי פורמלי

תכנית הלימודים תכשיר את דור המחנכים של העתיד- מורים, מדריכים ואנשי חינוך, שאינם נשענים על יסודות החינוך המסורתי של הוראה פרונטלית (כלומר, הקניית ושינון ידע בתוך כותלי הכיתה), אלא מאמצים עקרונות חינוך מודרניים, מתמודדים עם אתגרי חינוך הדור הצעיר בעידן הוירטואלי בדרכים יצירתיות וחדשניות, ומובילים תהליכים חינוכיים חברתיים- קהילתיים שיניעו את גלגל השינוי וההתפתחות בחברה הערבית. תכנית הלימודים תתרום להבנת המורכבות במערכות החינוך ותשפר את אפקטיביות הפעילות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בחברה הערבית.
התכנית המוצעת מדגישה את פיתוח הידע, ההבנה והתובנה של השפעת הייחודיות החברתית-תרבותית של החברה הערבית, המשפחה הערבית, בית הספר הערבי ויחסיו עם המשפחה והקהילה, יחסי מורה-תלמיד, מוסדות החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית במערך תרבות הפנאי ובמערך קידום נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט. דגש נוסף יינתן בתכנית על פיתוח האישיות החינוכית-טיפולית של הסטודנטים. התכנית תטפח דמות של בוגר בשל, בטוח, מפותח רגשית, בעל יכולת ניתוח והסקת מסקנות ותובנות ובעל מחויבות לעבודתו החינוכית על כלל גווניה. מכאן שהתכנית מתאימה לסטודנטים השואפים לפתח קריירה בתחום החינוך הבלתי פורמלי ולהשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חינוכיים וחברתיים.
אכן, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי במאה העשרים ואחת קיימים שלל תפקידים המחייבים פיתוח מודעות וידע בתחומים רבים, לצד שילוב בין ידע תיאורטי מדיסציפלינות שונות ומיומנויות מעשיות מגוונות. לפיכך, תכנית הלימודים המוצעת כוללת קורסים תיאורטיים עיונים מתחומי דעת שונים, סדנאות והכשרה מעשית.
הקורסים התיאורטיים כוללים לימודי יסוד בסוציולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, חינוך והכרת החברה הערבית בישראל, רב תרבותיות בחברה הישראלית והכרת ארגוני החינוך הבלתי פורמלי. במסגרת התכנית המתכשרים ייחשפו למודלים חינוכיים בלתי פורמליים, כלים ומיומנויות לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי למידה והנחיה בלתי פורמאלית, מקורות התקצוב השונים לחינוך הבלתי פורמלי, מסגרות חינוכיות פורמליות ולא פורמליות לאורך מעגל החיים (גן ילדים, בית ספר, תנועות נוער, עמותות וארגונים פילנטרופיים, ארגוני חינוך, חינוך בלתי פורמלי, חינוך למבוגרים), מסגרות חינוכיות טיפוליות (כולל תכניות המיועדות לילדים ונוער בסיכון והדרה במערכת החינוך הפורמלית ובקהילה) והכרת שיטות הערכה ומדידה לתכניות בחינוך הבלתי פורמלי. הסדנאות מיועדות לפיתוח מיומנויות להנחיית קבוצות, ולעבודה עם הקהילה. בנוסף, באמצעות ההכשרה המעשית יכירו הסטודנטים את מגוון ארגוני החינוך הבלתי פורמלי ויקדמו פרויקטים מעשיים חדשניים בתוכם.
חשוב לציין כי, בתום שנה שלישית (סיום שלוש שנות לימוד מלאות), לאחר צבירת 80 אחוזים מהלימודים, זכאי הסטודנט לקבל אישור המזכה אותו בדרגת שכר של מדריך מוסמך בכיר במשרד החינוך ובארגונים העובדים על פי תקנות העסקת עובדי הוראה בחינוך הממלכתי.
הבוגרים אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות התואר, יהיו זכאים לתעודת בוגר תואר ראשון בחינוך B. Ed – ולתעודת עובד חינוך. תעודה זו תאפשר להם מילוי תפקידים בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

ליצירת קשר, נא למלא את הטופס האלקטרוני:

שלח

ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי ויועצת אקדמית ליחידה ללימודי חוץ

ד"ר אסמהאן מסרי חרז אלאה

asmahan_masry@qsm.ac.il
04-6286822

ساعات الاستقبال
חדר 428

 

המזכירה האקדמית לחוגים: חינוך בלתי פורמלי, חינוך מיוחד, סטודנטים מזרח ירושלים בהתמחות חינוך מיוחד

גברת רשא נאשף

rsha_n@qsm.ac.il
04-6286665

ساعات الاستقبال
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי