החוג לגיל הרך

החוג לגיל הרך שואף להכשיר גננות המעוגנות בתרבותן האסלאמית ערבית ובתרבות האוניברסלית, בעלות מיומנויות אקדמיות ומקצועיות, חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. גננות המבססות את עשייתן החינוכית בגן על עקרונות מבוססי מחקר, על היכרות מעמיקה לעולמם של ילדים וילדות ועל עקרוניתיהן של גישות חינוכיות המותאמות לגילאי ולצרכי ילדי הגן.

מטרות החוג לגיל הרך
  • להעניק לסטודנטיות ידע תיאורטי ומעשי והבנה מעמיקים לגבי מגוון נושאים והיבטים שהם חיוניים להתפתחותם וטיפוחם של ילדים פעילים, סקרנים, יוצרים, לומדים ושמחים החווים באופן מלא את גיל הגן ובנוסף, מגיעים בשלים ומוכנים למעבר לבית הספר.
  • הכרת עולמם של ילדים והתאמת האינטראקציות והתייחסות הגננת לאפיוניהם ההתפתחותיים, לצרכיהם האישיים של ילדים שונים ולרצף הקיים בין התפתחות תקינה לבין לקויות התפתחותיות וצרכים מיוחדים.
  • הכשרת גננות היכולות לטפיח את מכלול ההיבטים בהתפתחותם ואישיותם של ילדים בגיל הרך, תוך הדגשת מרכזיותה של הגננת בטיפוח חשיבה וכישורים קוגניטיביים לצד חוויות רגשיות וחברתיות ועידוד התנסויות תנועתיות ומוטוריות.
  • היכרות מעמיקה עם מסורת האסלאם והתרבות הערבית לשם עיצוב גישה חינוכית המשלבת ערכים תרבותיים מסורתיים עם גישות חינוכיות מתקדמות וערכים הומניסטיים אוניברסאליים.
  • להכשיר לומדות בעלות ידע ומיומנויות אקדמיות המהווים בסיס לעשייתן החינוכית בגנים והעוזרים להן לעדכן באופן מתמיד את הידע שלהן ולהתפתח מקצועית.
  • להקנות לסטודנטיות מיומנויות של ניהול גן, בניית סביבה חינוכית מאתגרת ומטיבה, בניית תכנית פדגוגית ומנהלית.
  • גיבוש זהות מקצועית ואני מאמין חינוכי המהווים בסיס לעשייתן החינוכית והמקצועית של הסטודנטיות בגן.

 

שלח

מנהלת בדאיאת וראש החוג לגיל הרך

ד"ר חולוד זבאנה- טנאס

kholodr@qsm.ac.il
04-6286726

ساعات الاستقبال
חדר 104

 

רכז מנהלי ליחידה לתעודות הוראה ולימודי המשך

מר אמיר ותד

Continue_unit@qsm.ac.il
continue@qsm.ac.il

04-6286691

שעות קבלה
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי