החוג למדעים

- המסלול היסודי (א'-ו')

התמחות המדעים המוצעת נוגעת באופן ישיר לעולמו של הלומד ולסביבה שהוא חי בה, הנותנים ביטוי להכרת הטבע (העולם), לאדם וליחסי הגומלין- שבין האדם לטבע. ההתייחסות לאדם ולפועלו בעולם עתיר ידע מדעי-טכנולוגי תיעשה בראייה כוללת ומאוזנת של מקומו ושל ייחודו של האדם בטבע , תוך הדגשת מעורבותו והשפעתו על הסביבה ועל איכותה.הלימודים בהתמחות כוללים קורסים מבואיים מתחומי: מדעי חיים - המתמקדים בתופעות חיים, כגון בעלי החיים, צמחים, גוף האדם, גנטיקה, רבייה, חיידקים, חינוך לברייאות, פיסיולוגיה ועוד
מדעי החומר - חומרים ותכונותיהם, חומרי טבע, תופעות חשמליות ואופטיות (קורסים ביסודות מדע הפיסיקה).
מדעי הסביבה – אקולוגיה, איכות הסביבה, קיימות, תופעות מזג אוויר, מדעי כדור הארץ והחלל והטכנולוגיה, תוך שילוב מהותי בין מדע, טכנולוגיה וחברה והימנעות מקשרים מאולצים.
התכנית כוללת גם קורסים העוסקים במדע כמכלול, המתמקדים בדרכי חשיבה מדעית, במושגי-יסוד ובעקרונות משותפים לתחומים השונים של המדעים. תוכני הקורסים המוצעים בהתמחות יילמדו באמצעות שיטות ודרכי הוראה מגוונות המשלבות עיסוק במיומנויות ומשתמשות בטכנולוגיות מידע מתקדמות בקונטקסט תוכני המשלב התנסות בפעילות מעבדתית (תצפיות וניסויים) או סדנאית (בניית מוצרים פשוטים או ביצוע פרויקטים) בסביבות למידה מתאימות במעבדה או במסגרת פעילות חוץ-כיתתית, עבודות סמינריוניות וסיורים לימודיים להכרת החי והצומח והתנאים המשפיעים על חייהם, סיורים במפעלי היי-טק, תחנות כוח, תחנות טיהור מי קולחין וכו'.
מטרת התכנית להכשיר את הסטודנטים כבוגרים בעלי ידע רב-תחומי במדעים, לתפקידם כמורים מקצועיים למדע וטכנולוגיה בבי"ס יסודי, מורים מיומנים - בהפעלת אסטרטגיות הוראת מדעים ובעלי יכולת לטפח את סקרנות התלמידים להתבונן בסביבתם ביתר הבנה, תוך פיתוח חשיבה עצמית, גישה ביקורתית ויכולת ניתוח - תכונות הנדרשות להם כאזרחים החיים בעולם המודרני ומשפיעים עליו. בתפיסת ההכשרה עומדים העקרונות של השכלה ליברלית וחשיבה ביקורתית, מחויבות חברתית בסביבה הרב תרבותית המקומית, מודעות לערכים אתיים אוניברסאליים, וידע אקדמי מקצועי רחב לטובת האוכלוסייה הערבית והחברה בישראל. לצורך זה אקדמיית אלקאסמי מעמידה לרשות הסטודנטים את התשתיות האקדמיות והפיסיות הדרושים, ההבנה הטובה של הנדרש והמוטיבציה הנאותה להוביל תוכנית ייחודית בהתמחות מדעים.

שלח

ראש חוג הוראת מדעים

ד"ר נאיל עיסא

nael-e@qsm.ac.il
04-6286847

שעות קבלה
ראשון 14:00- 15:00
שלישי 10:00-11:00
חדר 460

 

הרכזת המנהלית לפקולטה למדעים והחוגים: מדעים ומדע וטכנולוגיה ומדעי המחשב

גברת סלאם ג'רה

Faculty_Sc@qsm.ac.il
sciences@qsm.ac.il
04-6286613

ساعات الاستقبال
מראשון עד חמישי
10:00-12:00
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי