הוראה ולמידה

מטרת-העל של תכנית ה–M.Ed בהוראה ולמידה היא להכשיר אנשי חינוך, שביכולתם להוביל שינוי משמעותי בתהליכי ההוראה של המורים והלמידה של התלמידים.
הכשרת מורים בתכנית חשובה במיוחד עבור מערכת החינוך הערבית. ההוראה במערכת חינוך זו מבוססת עדיין, במידה רבה, על שינון של ידע ועל עמדה פסיבית של התלמידים בתהליך הלמידה. (אפיונים אלה אף עשויים להסביר באופן חלקי את רמת ההישגים הנמוכה של אחוז ניכר מהתלמידים הערבים בכל שלבי הלימוד בבית הספר). על בסיס תפיסת תפקידה כסוכנת שינוי במערכת החינוך הערבית, רואה המכללה בתכנית המתמקדת בפיתוח תהליכי הוראה ולמידה חדשניים בהוראת תחומי דעת שונים, אמצעי הכרחי ליצירת שינוי, שיתרום להעלאת רמת התפקוד וההישגים של תלמידים ערבים.
התכנית המוצעת לתואר שני בהוראה ולמידה משקפת תפיסה אינטגרטיבית בתכנון לימודים, המתבטאת בתשתית משותפת של לימודים, הכוללים לימודי תשתית בחינוך ובשיטות מחקר ולימודים דיסציפלינריים המיוחדים לכל תחום התמחות, שמהווים את ההתנסות המעשית הדיסציפלינרית.
בתכנית זו יושם דגש מיוחד על יישומן של דרכי הוראה חדשניות בבתי הספר כמו שיטת החקר ועבודה בצוותים. במהלך הקורסים השונים יעשה שימוש בדרכי הוראה חדשניות אלה. התכנית מציידת את המורים בידע ובכלים, שמאפשרים להם לתכנן את ההוראה והלמידה באופן אינטגרטיבי, תוך התחשבות בשונות בין התלמידים, ומאפשרת להם להפוך את המחקר לחלק אינטגראלי מתכנון ההוראה והלמידה בתוך בית הספר.
ההנחה היא שכדי שמטרות התכנית יושגו, על הלומדים להתנסות ביישום המעשי של תוכני הלמידה. לפיכך, כוללת התכנית את התנסותם הבלתי אמצעית של הלומדים בחוויית הלמידה ובדרכי הוראה חדשניות. ברור למציעי התכנית, שהתנסות כזו היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, להפנמה ולהטמעה של עקרונות ההוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה. ההתנסות תבוא לידי ביטוי בשתי רמות. ראשית כתלמידים: ההוראה בתכנית תתנהל על בסיס עקרונות השיטה ההתנסותית. הלומדים יידרשו לקריאה, יישום תרגילים ועבודות המדגישות חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. שנית כמורים: ברמת ההתנסות הזו יידרשו הלומדים ליישם את הנלמד לתחומי ההתמחות שלהם. הם יידרשו לתרגל את הנלמד, כל אחד בתחום התמחותו ע"י הנחיה והדרכה. שילוב שתי רמות ההתנסות יאפשר ללומדים הבנה, הפנמה ורכישת כלים למימוש מטרות התכנית.

שלח

ראש תכנית תואר שני בהוראה ולמידה

פרופ' נאדר מסארווה

nader@qsm.ac.il
04-6286752

ساعات الاستقبال
חדר 476
קומה 3
בניין 4

 

המזכירה האקדמית לתוכניות: הוראה ולמידה, הוראת לימודי אסלאם

גברת מנאל חמד

teachmed@qsm.ac.il
islamic_stud@qsm.ac.il
rabita@qsm.ac.il

04-6286619

חדר 479

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי