חינוך מתמטי

 - המסלול העל-יסודי (ז'-י')

האתגרים שהשטח מעמיד בפני מורי המתמטיקה בכלל ומורי המתמטיקה בביה"ס העל-יסודי במערכת החינוך הערבית בפרט, הם מורכבים. מצד אחד, מורכבות הוראת המתמטיקה בביה"ס העל יסודי הכרוכה בין היתר, במעבר התלמידים מהחשיבה האריתמטית לאלגברית, הישגי התלמידים הנמוכים במתמטיקה במערכת החינוך הערבית, כפי שמתבטאים בבחינות הארציות והבין-לאומיות (אתר ראמ"ה, משרד החינוך). ומצד שני, השאיפה לגישור פערים ואף להשגת יעדי משרד החינוך לטיפוח מצוינות במתמטיקה. המפתח לעמידה באתגר ושינוי משמעותי בלימודי המתמטיקה בחברה הערבית, דורשת מורים עם ידע רחב ומעמיק בתיאוריות ושיטות חדשניות בהוראת מתמטיקה ולמידתה, ידע ליישם ולקשר בין התיאוריה והמעשה שיתבטא בשינוי מהותי בתהליכי הוראה-למידה- הערכה בכיתה.
תכנית ה-M.Ed. בחינוך המתמטי בביה"ס העל-יסודי המוצעת, באה לספק למורי מתמטיקה בפועל המעוניינים להמשיך את לימודיהם בהוראת המתמטיקה, את הידע וההכשרה הנחוצים להם להובלת השינוי המיוחל בלימודי המתמטיקה במערכת החינוך הערבית. התוכנית כוללת תאוריות ושיטות חדשניות להוראה-למידה-הערכה תוך דגש לפן היישומי וההקשר בין התיאוריה למעשה, כך שמכלל התיאוריות והשיטות יגזרו כלים יישומיים שיעשירו את שיעורי המתמטיקה. התיאוריות והשיטות מדגישות את שני המישורים הקוגניטיבי והרגשי בהקשר של מורה ושל תלמיד.
הדגש על ההיבט ההוראתי והלימודי של המתמטיקה ייעשה בד בבד עם הדגש על ההיבט המתמטי הדסציפלינארי. הלומדים יעשירו ויעמיקו את ידע התוכן המתמטי שלהם ואת ידע התוכן הפדגוגי שרכשו בתואר הראשון. ידע תוכן פדגוגי, שהוא ידע המתמטיקה בהקשרים של הוראה ולמידה, נחוץ והכרחי למורה המתמטיקה וזאת לפי רוב המחקרים בחינוך המתמטי הקשורים לידע מורים. נוסף לכך, הדגש על ההיבט הדיסציפלינארי מבוסס על ההנחה, שחיזוקו יחזק את ההיבט הדידקטי של הוראת המתמטיקה בקרב המורים. הדגש על ההיבט הדסציפלינארי הוא על נושאים הנחשבים למרכזיים במתמטיקה המעשירים את הידע של המורים במקצועות המתמטיים הנלמדים בבית הספר העל- יסודי. למשל קורס הגיאומטריה המתקדמת יעשיר את הידע הדסציפלינארי של הלומדים בגיאומטריה הנחשבת להיבט חשוב במתמטיקה בבית הספר העל- יסודי, בעוד שטופולוגיה היא נושא מרכזי במתמטיקה המודרנית המעשירה את הרקע של הלומדים בתורת הקבוצות.
 להמשך, לחץ כאן

לפניות ובירורים, נא למלא את הטופס:

שלח

ראש התוכנית לחינוך מתמטי

פרופ' ג'והינה שחברי

juhaina@qsm.ac.il
04-6286770

ساعات الاستقبال

שלישי: 10:00 - 12:30
חדר 477

המזכירה האקדמית לתוכניות ניהול וארגון מערכות חינוך ו חינוך מכליל לתלמידים בהדרה וסיכון

גברת אמל מחאמיד

mathmed@qsm.ac.il
children_risk@qsm.ac.il

04-6286624

חדר 481

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי