הוראת לימודי אסלאם

עד לפני כמה שנים ניזונה ההשכלה הדתית של המוסלמים בישראל ממסורת שבעל-פה שעברה מאבות לבנים. תרומתו של ביה"ס בהנחלת השכלה דתית המלווה בהבנה ובהערכה הייתה צנועה למדי. תכניות הלימודים הקיימות בהוראת האסלאם לבית הספר היסודי ולבית הספר העל יסודי אינן עומדות, עדיין, בקריטריונים מקובלים של תכניות חדשניות הקיימות במערכת. גם לא קיים תהליך מסודר של התפתחות פרופסיונאלית למורי המקצוע.
סטודנטים המסיימים תואר B.Ed. בהוראת לימודי אסלאם לוקחים, בדרך כלל, קורסים מעטים בדידקטיקה של לימודי האסלאם שבהם הם טועמים טעימות קטנות ממקצוע ההוראה של לימודי האסלאם ושיטותיה. לסטודנטים אלה, שהם מורים לדת אסלאם בפועל, חסרה העמקה בתיאוריות, בשיטות, באסטרטגיות וברפלקציה על התנסויות-בפועל בהוראת לימודי האסלאם, ובמיוחד אלה שיכולות להוות אלטרנטיבה לשיטות המסורתיות.
השיטה הרווחת של הוראת האסלאם בבתיה"ס הערביים ידועה כמסורתית ומיושנת. ההוראה מבוססת, ברובה, על גישת שינון והצגה פרונטאלית. התלמידים הינם פסיביים וכל שמוטל עליהם הוא לשנן את החומר שינון נטול-הבנה. לימוד זה אינו מעודד הבנה או יציאה אל מעבר לטקסט הכתוב, ואינו כולל ניסיון לחבר בין החומר הנלמד לחיי היום-יום בהם מתנסה התלמיד.
 להמשך, לחץ כאן

לפניות ובירורים, נא למלא את הטופס:

שלח

דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים

פרופ' סובחי ריאן

s_rayan@qsm.ac.il
04-6286664

ساعات الاستقبال
חדר 478

המזכירה האקדמית לתוכניות: הוראה ולמידה, הוראת לימודי אסלאם

גברת מנאל חמד

teachmed@qsm.ac.il
islamic_stud@qsm.ac.il
rabita@qsm.ac.il

04-6286619

חדר 479

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי