אגף כניסה להוראה (עלה ירוק)

שנת הכניסה להוראה מהווה שנת "התמחות בהוראה" שנגזרת מתפיסת ההוראה כפרופסיה. המטרות המרכזיות של שנה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל תוך פיתוח תרבות קליטה והערכה במערכת החינוכית הקולטת. עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי חונך מקצועי, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים תוך איתור מתמחים שמתקשים בהשתלבות בעבודה. הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה .

 1. שלושת הממדים שמרכיבים את התפתחותו הפרופסיונאלית של עובד ההוראה המתחיל הם: הממד הפרסונאלי, הממד הפרופסיונאלי והממד האקולוגי-סביבתי.
 2. בשלב הכניסה למקצוע נחשף המתמחה למצבי למידה חדשים בתנאי אמת. שלב זה מאופיין בקשיים רבים.
 3. עובדי הוראה מתחילים זקוקים לתמיכה מקצועית, חברתית ורגשית. התמיכה תשלב:
  • תמיכה מצד המוסד הקולט ומצד המוסד המכשיר.
  • תמיכה אישית ותמיכה קבוצתית.
 4. החונכות היא תפקיד מקצועי חדש במערכת החינוך, שיש לו גופי ידע ומיומנויות משלו.
 5. השיח הרפלקטיבי על עבודת המתמחה הוא כלי משמעותי להתפתחות מקצועית.
 6. תהליך ההתפתחות המקצועית מתבסס, בין השאר, על תהליכי הערכה מעצבים ומסכמים. בשנת ההתמחות מתבצעים תהליכי ההערכה על ידי בעלי תפקידים בשדה ולא על ידי המוסד המכשיר.
 7. בתום תהליך ההתמחות יינתן רישוי ע"י משרד החינוך.
שלח

ראש אגף התמחות-סטאז' ותכנית אתגרים

ד"ר סמיר מגאדלה

samir_m@qsm.ac.il
04-6286680

ساعات الاستقبال
חדר 430

 

מזכירות אקדמית ליחידת לימודי חוץ

גברת מהא מבאשר

stagq@qsm.ac.il
04-6286784

ساعات الاستقبال
חדר 512
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי