תכנית המצוינים

מכללת אלקאסמי מכשירה מורים להתמחויות: דת האסלאם, שפה וספרות ערבית במסלול יסודי ועל-יסודי, מתימטיקה ומחשבים, אנגלית במסלול העל-יסודי, חינוך מיוחד ומורות לגיל הרך. מערכת החינוך במגזר הערבי עברה שינויים מרחיקי לכת במהלך השנים. המכללה מתמודדת עם המציאות מתוך מודעות לייחודיות של החברה הערבית המוסלמית המתאפיינת בדפוסי התנהגות מסורתיים והרוצה לשמור על ערכים דתיים תוך אינטראקציה יום– יומית עם הרוב היהודי במדינה בעל דפוסי התנהגות של תרבות מערבית. מתוך מודעות למצב הנ"ל ומתוך הרצון להשתלב בחברה הישראלית, מצאה המכללה לנכון לאמץ דרך מיוחדת בהכשרתו של המורה, ולהכשיר מורה המכבד את המסורת שלו והקשור לשורשיו הדתיים. מכללת אלקאסמי ייחודית באופייה במגזר הערבי, והיא מתמודדת עם אתגרים כבדי משקל שעיקרם הכשרת מורים בחברה מסורתית וחיפוש אחרי דרכים ושיטות להוראת הדת בבתי הספר במגזר הערבי. תכנית הלימודים למצוינים משתלבת בתפישה החינוכית של המכללה ויכולה לסייע בהכשרת מורים דינאמיים ויוזמים, בעלי אורינטציה חדשנית מחקרית, המסוגלים להתמודד עם העידן הסופר-מודרני, ולהוביל את מערכת החינוך.

המטרות העיקריות מיישום תוכנית המצוינים במכללה:

לגייס להוראה ולחינוך כוח אדם איכותי ומנהיגותי. על מנת להכשיר מורים בעלי חזון חינוכי ותודעת שליחות חינוכית ברמה גבוהה, ליצור סביבה חינוכית שונה בבתי הספר ולעצב מערכת החינוך לדור הבא. לפתח/לטפח מנהיגות חינוכית מובילה שבעתיד יהוו כוח מוביל במערכת החינוך במגזר הערבי ויהיו מסוגלים להשתלב בחברה המודרנית ולהוביל את כלל מערכת החינוך במגזר הערבי ליעד זה. לבנות אצל הלומד תמונת עולם שלמה ומקיפה אשר תוכל לשלב בין עולם המסורת החברתית והדתית ובין העולם האקדמי המודרני. הטמעת השימוש והניצול של הטכנולוגיה המודרנית – בפרט בתחומי המחשבים – לצורך הוראת מקצוע דת האיסלאם. תחום זה איננו מפותח דיו היום, וקיים צורך דחוף בשילוב מעין זה אחרת הוראת נושא זה תמצא את עצמה בפיגור רצינו לעומת דרכי הוראת שאר המקצועות. לאפשר לסטודנטים ללמוד בתכנית ייחודית בתחום העשרה תרבותית, ערכית ואקדמית. לפתח ולהמריץ את רוח האחריות חברתית בקרב הסטודנטים המצוינים על מנת שיובילו בתחום זה בתוך המכללה ומחוצה לה.

שלח

ראש מסלול המצוינים

ד"ר אינאס קעדאן

enasq@qsm.ac.il
04-6286761

ساعات الاستقبال
חדר 431

המזכירה האקדמית: התנסות ההמעשית, חוג החינוך, מסלול מצוינים

גברת רנאד גיוסי

training@qsm.ac.il
excellence@qsm.ac.il
04-6286794

 

ساعات الاستقبال
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי