המרכז למשאבי הוראה ולמידה

מטרות ופעילויות המרכז:
1. מרכז המשאבים מספק שירותים ומשאבי למידה לסטודנטים, למרצים ולמורים משתלמים.
2. המרכז מספק לסטודנטים אמצעים וכלים להכנת יחידות לימוד, מערכי שיעורים וחומרי עזר להכנת עבודות .
3. ארגון מאגר המשאבים: הכנת תיקי נושאים, ציון וקטלוג של חומרים ועזרי הוראה לפי מקצועות ונושאים .
4. הכנת חומרי למידה לנושאים הנלמדים במקצועות השונים לשימוש הלומדים: הכנת פוסטרים ופלקטים , הכנת משחקי למידה ואמצעי המחשה, הוצאה לאור של חוברות למידה ודפי עבודה וכו' .
5. השאלת קלטות וידאו, קלטות שמע, שקופיות, שקפים, סרטונים, ספרים, חוברות, דיסקטים, לומדות, ערכות למידה וציוד עזר לתרגול עצמי.
6. הדרכה , הכוונה ויעוץ לשימוש באמצעי עזר (ציוד, הסרטה, והקרנה וציוד אור-קולי) להפעלתם ושילובם במערכי השיעורים.

שלח

רכזת מנהלית למרכז

גברת דאנא כתאני

dana@qsm.ac.il
04-6286757

מזכירות המרכז

גברת אסמאא מסרי

asmaa_m@qsm.ac.il
04-6286756

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי