לימודי המשך

יחידת לימודי ההמשך באקדמיית אלקאסמי פועלת על מנת לסייע לאקדמאים במגזר הערבי לטפח את כישוריהם, להרחיב את השכלתם המקצועית וידיעותיהם ולהביאם אל החדש והמשתנה בהוראה ובחינוך. היחידה פועלת מתוך היענות לצרכים של מערכת החינוך הערבית בתחומים השונים, ועל ידי כך לשפר את האיכויות והדרכים בחינוך הערבי.
לאור האמור לעיל, יחידת לימודי ההמשך במכללת אלקאסמי מציעה מסגרת ללימודי ההמשך ולהסבת אקדמאים להוראה מסגרת זו מיועדת לאקדמאים שהנם בעלי זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי בארץ או בעל תואר אקדמי מחוץ לארץ המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוה, ושהנם עובדי הוראה בפועל.
מסגרת הלימודים מיועדת להכשיר אקדמאים לעבודה חינוכית במסגרות החינוך השונות. ייחודה של מסגרת לימודים זו מתבטא בהכנת תכניות אישיות ללומדים תוך הכרה בלימודים קודמים ובצרכיו של כל לומד.
תוכני הלימוד ולימודי ההמשך הם שונים: עדכון ידע תיאורטי בחינוך, בהוראה, בניהול ובהדרכה וידע מקצועי בתחומי הלמידה; בהדרכה, בפיקוח, בארגון, בתכנון ובהתאמה של תוכניות לימודים וביתר הפעילויות הקשורות לחינוך; הקניית כלים להתמודדות עם שינויים סביבתיים וטכנולוגיים ועם בעיות קונקרטיות בעשייה החינוכית; הכשרה לקידום מקצועי; השכלה והעשרה כללית ומניעת שחיקה.
ההשתלמויות למורים המשתלמים מתקיימות בקורסים עיוניים, בסדנאות יישומיות והתנסויות, בסיורים לימודיים ופרויקטים יצירתיים מיוחדים. הן נערכות במכללה המאפשרת למשתלמים להשתמש ולהתנסות בכל משאבי הלמידה שבה: ספרייה, מעבדות, מרכז פדגוגי, ומעבדות לתכניות לימודים.

ראש היחידה לתעודת הוראה ולימודי המשך

ד"ר מדחת עות'מאן

midhat@qsm.ac.il
04-6286663

ساعات الاستقبال
חדר 501

 

רכז מנהלי ליחידה לתעודות הוראה ולימודי המשך

מר אמיר ותד

Continue_unit@qsm.ac.il
continue@qsm.ac.il

04-6286691

שעות קבלה
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי