התנסות מעשית

תכנית ההתנסות המעשית היא ספיראלית כאשר בשנה הראשונה הסטודנטים יערכו היכרות ראשונה עם מסגרות החינוך היסודיים, הם יפגשו עם מורים מאמנים ויצפו בחיי ביה"ס והכיתה, ובשנה השנייה מתחילים להתמודד עם מרבית העקרונות ומיומנויות ההוראה ברמה בסיסית ורחבה. מיומנויות ועקרונות אלה מקבלים בשנה השלישית פירוט והעמקה הן במימד התיאורטי והן במימד היישומי.

שלח

ראש חוג התנסות מעשית

ד"ר היפאא מגאדלה

haifaa-majadly@qsm.ac.il
04-6286745

שעות קבלה
שני 11:00 - 12:00
רביעי 9:30 - 10:20
רביעי 12:00 - 12:30
עם הצורך בתיאום מראש
חדר 433

הרכזת המנהלית להתנסות המעשית

גברת רנאד גיוסי

training@qsm.ac.il
04-6286794

ساعات الاستقبال
חדר 431
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי