התנסות מעשית

תכנית ההתנסות המעשית היא ספיראלית כאשר בשנה הראשונה הסטודנטים יערכו היכרות ראשונה עם מסגרות החינוך היסודיים, הם יפגשו עם מורים מאמנים ויצפו בחיי ביה"ס והכיתה, ובשנה השנייה מתחילים להתמודד עם מרבית העקרונות ומיומנויות ההוראה ברמה בסיסית ורחבה. מיומנויות ועקרונות אלה מקבלים בשנה השלישית פירוט והעמקה הן במימד התיאורטי והן במימד היישומי.

שלח

ראש ההתנסות מעשית

ד"ר האלה חבאיב

halah@qsm.ac.il
04-6286789

שעות קבלה
ראשון 9:00 - 10:00
חדר 432

הרכזת המנהלית להתנסות המעשית,חוג החינוך,מסלול מצוינים

גברת רנאד גיוסי

training@qsm.ac.il
excellence@qsm.ac.il
academia-kita@qsm.ac.il
edudep@qsm.ac.il
04-6286794

 

ساعات الاستقبال
חדר 111
כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי