התנסות מעשית

תכנית ההתנסות המעשית היא ספיראלית כאשר בשנה הראשונה הסטודנטים יערכו היכרות ראשונה עם מסגרות החינוך היסודיים, הם יפגשו עם מורים מאמנים ויצפו בחיי ביה"ס והכיתה, ובשנה השנייה מתחילים להתמודד עם מרבית העקרונות ומיומנויות ההוראה ברמה בסיסית ורחבה. מיומנויות ועקרונות אלה מקבלים בשנה השלישית פירוט והעמקה הן במימד התיאורטי והן במימד היישומי.

שלח

רכזת אקדמית להתנסות המעשית

גברת לינה גניים

lena_g@qsm.ac.il
04-6286827

ساعات الاستقبال
חדר 465

 

המזכירה האקדמית: התנסות ההמעשית, חוג החינוך, מסלול מצוינים

גברת רנאד גיוסי

training@qsm.ac.il
excellence@qsm.ac.il
04-6286794

 

ساعات الاستقبال
חדר 111

 

כל הזכויות שמורות © מוסדות אלקאסמי