דרגה 7: מורה יוזם ומטמיע תוכניות

מעורבותם של המורים בפיתוח יוזמות חינוכיות ויישומן הלכה למעשה, תורמת לכישוריהם המקצועיים, למוטיבציה שלהם ולהשבחת דרכי ההוראה והלמידה שלהם ושל תלמידיהם בתוך כיתות הלימוד.
ההתמחות בדרגה (7) תעודד את המורים לפתח יוזמות חדשניות וליישמם בבית הספר. היוזמות נותנות מענה לסוגיות/לבעיותלדילמות המתעוררות בכיתה או בבית-הספר, במטרה לתרום ולשפר תהליכי הוראה למידה ו/או תהליכים בית ספריים שיסייעו בקידום הישגי התלמידים ובית הספר כארגון לומד.
התכנית המוצעת תתמקד בפיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשה תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים למען השגת תוצאות משביעות רצון והערכת תרומתן ותיעודן בצורה מתוקשבת, כמו כן, מימוש היוזמה בתחום שנבחר ע"י המורה יעשה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח מתוקשבים במערכת Moodle או ב-Google sites.
מטרות התכנית:
  • גיבוש ופיתוח זהות מקצועית חינוכית.
  • פיתוח יכולת הלמידה והלימוד של המורים.
  • פיתוח יכולת חשיבה רפלקטיבית ומטא קוגניטיבית.
  • פיתוח יכולת השימוש במחקר פעולה ככלי להבנת המורכבות בניהול הכיתה ומתן פרשנויות על בסיס ניתוח הפרקטיקה והתיאוריה.

תיעוד תהליך ותוצרי היוזמה בצורה מתוקשבת במערכת Moodle או ב-Google sites.

היקף התוכנית: 150 שעות אקדמיות

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي