דרגה 9: מורה חונך בכיר

בתי ספר במערכת החינוך הערבית, מאופיינים בקיומה של שכבה מצומצמת של בעלי תפקידים ממונים שמנחים שכבה רחבה מאוד של מורים חדשים ובעלי תפקידים חדשים. רוב בעלי תפקידים אלה חסרים הכשרה מתאימה לתפקיד החונך והמלווה של בעלי תפקידים חדשים ומורים חדשים.
הכשרה למורים מנוסים ובעלי תפקידים בבתי ספר ערביים בנושא תהליכי חונכות וליווי עשויה לתרום לבעלי תפקידים חדשים בשנות עבודתם הראשונות ובפיתוח זהותם המקצועית והשתלבותם במערכת הבית ספרית או במערכות אחרות בהן הם עובדים.
בעלי תפקידים בבתי ספר ערביים אשר צברו ניסיון בתפקידיהם יכולים לראות בתפקיד החונכות והליווי נתיב משמעותי לניעות פנים בית ספרית, במיוחד בתמיכה במורים חדשים בשנות עבודתם הראשונות וגם בליווי בעלי תפקידים חדשים בבית הספר.
חונכות בכירה של עמיתים, דורשת רמת מומחיות גבוהה, ועל כן לחונך הבכיר נדרשים הידע, הכישורים והמיומנויות לקדם את החניך ולתרום לאיכות תפקודו באופן משמעותי.
מכללת אלקאסמי כמכללה ערבית ייחודית פיתחה לעצמה תרבות ארגונית ייחודית אשר בהעצמת אנשי סגל חדשים וצעירים ובעלי תפקידים חדשים ע"י החלפת תפקידים ברוטציות שונות בין אנשי הסגל בליווי וחניכה של בעלי תפקידים ותיקים ומנוסים.
תוכנית מורה חונך בכיר במכללת אלקאסמי תתבסס על מודל חניכות קוגניטיבית ע"פ קולינס וחבריו (Collins, Brown & Newman, 1989), שעל פי מודל זה, סביבת החונכות צריכה להיות מעוגנת בסביבה האמיתית. החניך מקבל על עצמו מחויבות לתהליך החונכות, מתנסה באופן פעיל בביצוע המשימות, משתף פעולה עם עמיתים ומקיים דיאלוג מתמיד ושוטף עם המורה החונך.
על פי מודל זה, החניך עובד עם מומחה מוכשר שמדריך את תהליך הלמידה, וממוקם בסיטואציות אותנטיות של למידה ובדרכי הערכה העולות בקנה מידה אחד עם מודל זה. תפקיד החונך בסביבה של חניכות קוגניטיבית הוא, להציג בעיות המדמות סביבות עבודה של המומחה, להדגים עבודתו של המומחה ואימון המשתקף במתן משוב לחניך על דרכי עבודתו ביחס למומחה; ותפקידו של החניך במודל זה הוא לבחון את עצמו ביחס למומחה. מודל זה פועל ע"פ ארבעת השלבים הבאים: הדגמה (צפייה), אימון, התרחקות (דעיכה) ותמיכה מרחוק.
כעבודת גמר לסיום תוכנית זו, כל משתתף נדרש לבצע במהלך שתי שנות הלימוד תיעוד לעבודת חקר (מחקר עצמי), אשר מתעד בה את ההתפתחות המקצועית-אישית לקראת עיסוק בתפקיד "חונכות בכירה".

מטרות התוכנית:
  1. פיתוח המומחיות בתחום החונכות והליווי אצל משתתפי התוכנית.
  2. העשרת הידע והניסיון הנדרשים לחונכים בשלב זה אצל משתתפי התוכנית.
  3. פיתוח יכולת המשתתפים בתוכנית לחנוך ממלאי תפקידים בבית ספרם בשלבי כניסתם לתפקיד.
  4. פיתוח יכולת המשתתפים בתוכנית לסייע לממלאי תפקידים בבית ספרם בשלבי כניסתם לתפקיד.
  5. פיתוח יכולת המשתתפים בתוכנית להעצים ממלאי תפקידים בבית ספרם בשלבי כניסתם לתפקיד.

היקף התוכנית: 150 שעות אקדמיות

جميع الحقوق محفوظة © مؤسسات القاسمي